LatestNews

Metoda Punktów Funkcyjnych a Projektowanie stron

Metoda Punktów Funkcyjnych a Projektowanie stron

Metoda Punktów Funkcyjnych a Projektowanie stron

Ze względu na to że koszt strony może być traktowany jako funkcja kosztu, potrzebny jest znaczący wskaźnik wpływający na projektowanie strony. Ludzie którzy zajmują się szacowaniem i wymiarowaniem systemów informatycznych korzystają z Metody Punktów Funkcyjnych lub Metody Linii Kodu które to nie są dopasowane do wymiarowania wielkości stron internetowych. Należy zauważyć że wymiarowania ma sens tylko i wyłącznie przy dużych projektach stron, które można bez wątpienia nazwać aplikacjami internetowymi.
Metoda Punktów Funkcyjnych służy do:
– określenia rozmiaru projektowanego, modyfikowanego oprogramowania,
– kontrolowanie procesu tworzenia oprogramowania,
– zarządzania zmianami w przypadku oprogramowania modyfikowanego,
– określenia produktywności.

Proces liczenia punktów funkcyjnych jest podzielony na dwa podstawowe etapy:
– proces liczenia nieskorygowanych punktów funkcyjnych,
– proces liczenia współczynnika korygującego (VAF – Value Adjustment Factor).

Chcąc zmodyfikować istniejącą metodę Punktów Funkcyjnych należy zwrócić uwagę na bardzo istotny szczegół, a mianowicie zakres aplikacji czyli jej granice, gdzie w przypadku stron internetowych te granice trudno określić. Drugą sprawą jest modyfikacja poszczególnych etapów czyli zarówno procesu liczenia nieskorygowanych punktów, jak i liczenia współczynnika VAF.
Możliwości wykorzystania tej metody w projektowanie stron są bardzo duże i mogą przynieść wzrost skuteczności wyceny danej aplikacji internetowej.

Zobacz podobne artykuły: